Autopůst

Jen letmé nahlédnutí na statistiky dopadů automobilismu na životní prostředí by nás mělo zarazit a položit otázku, do jaké míry jsme v této oblasti výrazně překročili jako lidé své právo na užívání země. Jestliže je člověk v příběhu stvoření určen za správce země (Gn 2,15), pak obyčejná úvaha selského rozumu nám praví, že takový správce, který spravované ničí a plundruje, dobrým správcem není. Takový správce, který spěje k tomu, že nebude čemu správcovat, je hlupákem.

Autopůst, zřeknutí se používání auta, bychom měli vidět nejspíše v souvislosti se sobotou – dnem odpočinutím (Gn 20,8-11; Dt 5,12-15) a rokem odpočinutí (Lv 25,4-8). Je třeba, aby vše odpočinulo, a to včetně otroka a dobytčete, aby nic nebylo přetěžováno a nevyužíváno. Tak, jako pole každý sedmý rok mělo odpočinout, tak nech svoje auto v garáži a neznečišťuj jím vzduch jen pro své užití si a potěšení.

Z příkazů soboty existuje jediná výjimka, která se nazývá „pikuach nefeš“ (Lv 19,16) – ohled k životu. Jestliže je ohrožen život, všechna přikázání soboty nic neplatí a je nutno je porušit. V takovém případě, tedy, převedeme-li to do naší věci, vytáhni auto a nastartuj. Ale jinak je tím nejsprávnějším pravidlem „pikuach nefeš“ – ohledu k životu nechat auto stát v garáži, sedět doma, projít se, nebo jet na kole.

V autopůstu jde o život, o úctu k životu. Například v protestantské tradici navazujeme na Alberta Schweizera. Ten jistě nežádal ve své nauce nějaký nesmyslný asketismus – byl si vědom toho, že je nutno plnohodnotně žít a že žijeme v souvislostech a zažitostech jisté kultury. Dnes do ní patří i náš problematický automobilismus. Ale tak, jako radil netrhat bezmyšlenkovitě květiny, když bylo předtím nutné posíct celou louku, lze i zde radit nesedat zbytečně pro lenost či potěšení za volant, i kdyby bylo bývalo předtím nutno auto užívat.

Tomáš Molnár

Uveřejněno dne  17.02.2011